Produktinformation

Här har vi samlat information om de produkter Datalogikonsult säljer. Du kan läsa korta beskrivningar av samtliga produkter, beställa demoversioner och ladda hem produktblad och läsa mer i lugn och ro.

Produktfakta
För närvarande finns aktuella produktblad för följande produkter:

Vi fyller kontinuerligt på med nytt material.

Vår affärsidé är att tillhandahålla en kombination av kvalificerade konsulttjänster och programvaror för krävande användare. Sedan starten 1987 har vi arbetat med en rad ledande företag och organisationer, både som konsult och som programvaruleverantör.

Från början var Datalogikonsult ett renodlat konsult- och utbildningsföretag. Internationella kontakter gav oss möjlighet att utveckla verksamheten, och sedan några år är vi verksamma som svensk distributör av programvara för system- och databasadministration.

Vår strävan är självfallet att kombinera kunskaper om de miljöer där produkterna används med god kännedom om kundernas behov. Att erbjuda en komplett kedja från rådgivning till installation och support ger extra trygghet i kontakterna med kunder och uppdragsgivare.

Vi finns i Linköping, försäljning och marknadsföring sköts från vårt kontor i Uppsala.     
Sedan försäljningen av programvara inleddes 1996 har vi knutit kontakter med kvalificerade partners över hela världen. En rad ledande tillverkare och utvecklare av programvara är idag våra leverantörer. En närmare presentation av våra leverantörer hittar du här.

Samarbetet med leverantörerna innefattar kontinuerlig utbildning och träning, gemensam utveckling, anpassning av produkter till enskilda kunder och inte minst utbyte av erfarenheter. Genom samarbetet har vi dessutom tillgång till ett omfattande nätverk av kvalificerade utvecklare över hela världen. Vi är ständigt aktiva i olika utveck-lingsprojekt och följer den tekniska utvecklingen noga.

I sortimentet finns verktyg för prestandaförbättring i databaser, client/serverapplikationer och nätverk. Med åren har vi lärt oss vikten av att hela systemet fungerar och att underhåll och användarstöd kan ske med så effektiva insatser som möjligt. det kräver två saker: goda kunskaper och funktionella verktyg.                                

Produkter

Hem

Demos

Nyheter

Tips

Support

I vår produktportfölj finns en komplett uppsättning verk-tyg för databasadministration, helpdesk och system- underhåll. Vi har verktyg för alla viktiga plattformar men är speciellt inriktade på de system och applikationer som är ledande på marknaden.

Eftersom många av de produkter vi säljer ställer stora krav på anpassning och funktion är vi noga med att sälja rätt produkt för att lösa varje problem. Till de flesta av de produkter vi säljer erbjuder vi ett service- och uppgraderingsavtal som säkerställer att du som kund alltid har tillgång till den senaste versionen av respektive produkt.

Service och support efter avslutat köp är en självklarhet. Vi erbjuder supportavtal för de flesta produkter. Givetvis erbjuder vi möjlighet att testa produkterna före köp. I regel erbjuder vi en 30-dagars demolicens, som sedan automatiskt omvandlas till en "skarp" licens vid inköp.
                                                                                       
Våra kunder är både stora och små organisationer. Det som förenar dem är högt ställda krav på funktion och systemprestanda. Några av landets mest avancerade IT-miljöer använder dagligen produkter från våra leveran-törer för att säkerställa att kraven uppfylls.

Vi lämnar naturligtvis offert på alla större affärer. Vi har ingen försäljning via nätet men kan alltid leverar snabbt och säkert efter beställning via e-post.

Eftersom vissa produkter är systemkritiska säkerhetspro-dukter lämnar vi inte referenser öppet. Däremot kan vi i regel lämna referenser för den som står i begrepp att göra större affärer, och i vissa fall erbjuda visning av produkten i skarp miljö.

Vid större systeminstallationer görs affären i regel i nära samverkan med leverantören. Personal med erfarenhet från andra liknande installationer deltar i installation, utbildning och driftsättning av systemet.

Kontakt

Kontakta oss:
Datalogikonsult AB
Rundelsgatan 12
587 21 LINKÖPING

Tel: 013-680 40
Fax:013-460 71 95
info@datalogi.com

Beställ demoversioner
av våra produkter.

Vi erbjuder möjlighet att testa ett flertal av våra produkter skarpt under 30 dagar utan köptvång eller andra krav. det enda vi begär är att du anger kompletta uppgifter vid beställning. Vi skickar sedan en CD med posten. Vissa produkter kan också tankas hem direkt från våra leverantörer. Även i dessa fall ber vi dig ange uppgifter om namn och adress så att vi kan kontakta dig.

Namn:

Organisation:

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Plattform:

Jag vill testa:

PerfectDisk

StorageCentral

XLNT/BQMS

LogCaster

Antigen

Support på Datalogikonsults produkter

Teknisk support
Support på våra produkter sker normalt på telefon. Ring 013-680 40 om du har tekniska problem eller driftstörningar som är relaterade till de produkter vi ger support på.

Du kan också skicka epost till support@datalogi.com och lämna alla uppgifter i mailet, så återkommer vi snarast.

Kundservice och marknadsfrågor
Ring 018-38 30 66 för service med frågor som rör inköp, avtal, licenser och villkor. Du kan också skicka mail till order@datalogi.com.

Vi marknadsför och säljer produkter från ledande tillverkare över hela världen. Vi väljer noggrant ut det bästa inom system- och databasadministration, performance, storage management och säkerhet. Det innebär att du som kund hos oss kan lita på att vi alltid erbjuder produkter som svarar mot högt ställda krav.
Läs mer om våra produkter här.

Du kan också besöka våra leverantörer genom att klicka på bilderna till höger.

Order lägger du hos oss genom att skicka epost eller kontakta oss på telefon 013-680 40.