Välkommen till Datalogikonsult AB

Om du söker efter verktyg för system- och databasadministration, prestanda, säkerhet och utveckling har du kommit rätt!

Datalogikonsult är svensk partner för en rad framstående företag inom utveckling och produktion av programvara för drift och underhåll av IT-system.

Läs om vårt företag och de produkter vi säljer. Tanka hem demoversioner och produktblad. Läs nyheter om utvecklingen i branschen och kontakta oss om du har frågor, behöver hjälp eller är intresserad av att få veta mer.

Med vänlig hälsning

Magnus Weiman
VD

Vår affärsidé är att tillhandahålla en kombination av kvali-ficerade konsulttjänster och programvaror för krävande användare. Sedan starten 1987 har vi arbetat med en rad ledande företag och organisationer, både som konsult och som programvaruleverantör.

Från början var Datalogikonsult ett renodlat konsult- och utbildningsföretag. Internationella kontakter gav oss möjlighet att utveckla verksamheten, och sedan några år är vi verksamma som svensk distributör av programvara för system- och databasadministration.

Vår strävan är självfallet att kombinera kunskaper om de miljöer där produkterna används med god kännedom om kundernas behov. Att erbjuda en komplett kedja från rådgivning till installation och support ger extra trygghet i kontakterna med kunder och uppdragsgivare.

Vi finns i Linköping, försäljning och marknadsföring sköts från vårt kontor i Uppsala.     
Sedan försäljningen av programvara inleddes 1996 har vi knutit kontakter med kvalificerade partners över hela världen. En rad ledande tillverkare och utvecklare av programvara är idag våra leverantörer. En närmare presentation av våra leverantörer hittar du här.

Samarbetet med leverantörerna innefattar kontinuerlig utbildning och träning, gemensam utveckling, anpassning av produkter till enskilda kunder och inte minst utbyte av erfarenheter. Genom samarbetet har vi dessutom tillgång till ett omfattande nätverk av kvalificerade utvecklare över hela världen. Vi är ständigt aktiva i olika utveck-lingsprojekt och följer den tekniska utvecklingen noga.

I sortimentet finns verktyg för prestandaförbättring i databaser, client/serverapplikationer och nätverk. Med åren har vi lärt oss vikten av att hela systemet fungerar och att underhåll och användarstöd kan ske med så effektiva insatser som möjligt. det kräver två saker: goda kunskaper och funktionella verktyg.                                

Produkter

Företagspresentation

Demos

Nyheter

Webbutik

Support

I vår produktportfölj finns en komplett uppsättning verk-tyg för databasadministration, helpdesk och system- underhåll. Vi har verktyg för alla viktiga plattformar men är speciellt inriktade på de system och applikationer som är ledande på marknaden.

Eftersom många av de produkter vi säljer ställer stora krav på anpassning och funktion är vi noga med att sälja rätt produkt för att lösa varje problem. Till de flesta av de produkter vi säljer erbjuder vi ett service- och uppgraderingsavtal som säkerställer att du som kund alltid har tillgång till den senaste versionen av respektive produkt.

Service och support efter avslutat köp är en självklarhet. Vi erbjuder supportavtal för de flesta produkter. Givetvis erbjuder vi möjlighet att testa produkterna före köp. I regel erbjuder vi en 30-dagars demolicens, som sedan automatiskt omvandlas till en "skarp" licens vid inköp.
                                                                                       
Våra kunder är både stora och små organisationer. Det som förenar dem är högt ställda krav på funktion och systemprestanda. Några av landets mest avancerade IT-miljöer använder dagligen produkter från våra leveran-törer för att säkerställa att kraven uppfylls.

Vi lämnar naturligtvis offert på alla större affärer. Vi har ingen försäljning via nätet men kan alltid leverar snabbt och säkert efter beställning via e-post.

Eftersom vissa produkter är systemkritiska säkerhetspro-dukter lämnar vi inte referenser öppet. Däremot kan vi i regel lämna referenser för den som står i begrepp att göra större affärer, och i vissa fall erbjuda visning av produkten i skarp miljö.

Vid större systeminstallationer görs affären i regel i nära samverkan med leverantören. Personal med erfarenhet från andra liknande installationer deltar i installation, utbildning och driftsättning av systemet.

Kontakt

Kontakta oss:
Datalogikonsult AB
Rundelsgatan 12
587 21 LINKÖPING

Tel: 013-680 40
Fax:013-680 41
info@datalogi.com